Snørydding i Kristiansand

Mosvold Drift utfører snørydding for flere store kunder i Kristiansand og på Sørlandet ellers, og det dreier seg om rydding av veinett.

Maskinparken vår gir oss stor fleksibilitet i arbeidet og kan rydde snø fra områder av ulik størrelser og karakter.