Snørydding i Kristiansand

Maskinparken vår gir oss stor fleksibilitet i arbeidet og kan rydde snø fra områder av ulik størrelser og karakter.