header

Mosvold Drift feier for ulike bedrifter i Kristiansand, og er vårt viktigste arbeidsområde. Feiing står for omlag 80% av omsetningen vår. Vi har fem ulike kjøretøy som hver på sin måte dekker ulike behov.

Våre maskiner er av ypperste kvalitet og utfører renholdet på en grundigere måte enn tradisjonell feiing. Ved hjelp av høytrykkspyling løser vi opp skitten i bakken og feier den inn i maskinen på en slik måte at det aller meste blir transportert bort. Dette gir et bedre arbeidsmiljø for deres ansatte, og reduserer risikoen for helseskader. Ved å benytte den seneste teknologien tar vi knekken på svevestøvet og skaper et bedre klima. Vi gjør det enkelt for kundene å ta vare på miljøet, og oppfylle kravene fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Vi har en fleksibel maskinpark som gjør det mulig for oss å utføre alle typer oppdrag.

Enten det er store flater eller områder som krever detaljmanøvrering har vi maskiner som kan utføre oppdraget.

Vår ny feiebil Beam 14000 har kapasitet på 5000 liter vann ved feiing, og 12000 liter vann med spylebom. Beam 14000 kan  feie, vaske og suge i samme prosess. Høytrykk gir 300 bar og 100 liter i minutt, det mater armen foran, midtkost og høyre sidekost.

Det er bakerst på bilen det endelige våpenet mot svevestøy er plassert. En Rotorclean med fire rotorer med 16 dyser og 300 bar i hver, gjør kort prosess på alle urenheter. Slutten på visa for støvet er at alt sugd opp med så stor kraft at veien ligger igjen ren og tørr bak bilen.

En turbin lager sug som suger 550 kubikkmeter luft i minuttet om man måler i sugslangen på 300 millimeter. Lufthastigheten der inne er 140 meter per sekund.

Mosvold Drift AS
PB 8146 Vågsbygd
4675 Kristiansand S

Besøksadresse:
Fiskåveien 100
4621 Kristiansand S
 
Telefon: 916 62 151
E-post